Rbm s355j0

Rbm s355j0 Manufacturer, Exporter & Supplier

  • RS80 YGEPRS80YGEP

    English French German Italian Russian Spanish Portuguese Dutch RS80 YGEPRS80YGEP ア 拭 :1(:-)JAN[4541492000490]( ) () ...

  • EN 10025 Hot rolled products of structural steels -

    EN 10025-5: 2004 Hot rolled products of structual steels. Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance COMPARE GRADES EN 10025-6: 2004 Hot rolled products of structural steels.

  • VŠB - TU Ostrava, FMMI,katedra ekonomiky

    Cena tvářecích nástrojů představuje významnou nákladovou poloţku. Udává se, ţe v zápustkových kovárnách se zápustky podílejí na provozních nákladech 10 - 15 %. Krom toho výměna zápustek znamená zastavení celé linky, coţ představuje další velkou ztrátu.